Çınqıl (Şeben)

Təklif etdiyimiz çınqıl (şeben) Qubadan (Qulyançay)
gətirilir. Bizim əsas diqqət etdiyimiz məsələ çınqılın hər
tərəfinin qırılmağı və yuyuntudan sonra kəsintiyə
getməsidir. Buna görə də bu çınqıldan istifadə edəilrək
hazırlanan beton çox keyfiyyətli olur. Çatdırılma kamaz
və şaqman ilə həyata keçirilir.

Çınqıl (şeben) növləri:

  • 5×10 mm
  • 5×15 mm
  • 5×20 mm
  • 5×25 mm
  • 40×70 mm
  • 0.8 mm
image
image
image
image